Osnovi elektrotehnike 2 - 12.02.2018.

Napisao: Bojana Novaković
12.02.2018

U prilogu su rezultati ispita iz Osnova elektrotehnike 2 održanog 12.02.2018.

Uvid u radove održaće se 13.02.2018. u 12:00 (kancelarija asistenta B. Novaković).