Konkurs za posao u firmi KV-Team d.o.o. Sarajevo

Napisao: Budimir Kovačević
12.02.2018

KV Team d.o.o.o Sarajevo
u saradnji sa
IBEKO Power AB, Stochholm, Sweden

raspisuje konkurse za sledeća radna mjesta:

1. Development Engineer, 2 izvršioca

Detalji konkursa u dokumentu u prilogu.