OOP januar 2

Napisao: Danijel Mijić
08.02.2018

Rezultati ispita iz Objektno orijentisanog programiranja održanog 7.2.2018.

1647 - 78%

1591 - 43%

1706 - 40%

Termin za teoretski dio ispita će biti naknadno objavljen.