Prijava za takmičenja EESTech Challenge

Napisao: Budimir Kovačević
30.01.2018

Prijave za lokalnu rundu takmičenja EESTech Challenge su otvorene. Prijavljivanje timova je moguće na sledećem linku: 

https://drive.google.com/open?id=10DNkJL-3sP6jZ0iriZ1BSeDLTRTZvEqhB0EOpAYewHk 

Krajnji rok za prijavu je 12.02.2018.  

Ekspert iz kompanije Klika će održati jedno predavanje prije takmičenja u trećoj sedmici frebruara, tako da će svi zainteresovani biti upućeni na tom predavanju o konceptu i zadacima koji će biti na takmičenju. Zadaci će biti prilagođeni nivou znanja studenata jer je oblast “Big Data Analytics” kompleksna tako da ohrabrujemo sve studente da se prijave. 

Finalna runda ove godine će biti održana u Novom Sadu i pobjedničkom timu naše lokalne runde će biti plaćen put. Troškove smještaja i hrane snosi EESTEC Lokalni Komitet Novi Sad i njihov fakultet.