Odbrana master rada - Dajana Cerovina

Napisao: Studentska služba
29.01.2018

Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu oglašava javnu odbranu završnog rada na drugom ciklusu studija:

 

Dajana Cerovina, dipl. inž. el.

 

Brani ZAVRŠNI RAD NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA sa temom:

 

"Analiza faktora za izbor infrastrukture IoT Cloud sistema".

 

Dan i čas odbrane: 10. februar 2018. godine u 11:00 časova,

Mjesto odbrane: Sala za sjednice ETF-a u Istočnom Sarajevu.

                                                                                                                                                D e k a n

Prof. dr Zoran Ljuboje