TMP septembar 1

Napisao: Danijel Mijić
12.09.2017

Rezultati ispita iz Tehnika i metoda programiranja održanog 12.9.2017. su u priloženom fajlu.

Maksimalan broj bodova je 60. Praktični dio ispita su položili studenti sa min. 30 bodova.

Termin za teoretski dio ispita će biti naknadno objavljen.