El. mjerenja - 4.9.2017.

Napisao: Marijana Ćosović
10.09.2017

Rezultati ispita iz El. mjerenja odrzanog 4. septembra su u prilogu. Uvid u radove će se održati u cetvrtak 14. septembra jedan sat prije pocetka sjednice Vijeca ETF-a. U istom terminu studenti mogu da se informišu o ocjeni koju su dobili, odgovaraju za veću ocjenu, ili da upišu predloženu.