OOP teorija septembar 1

Napisao: Danijel Mijić
08.09.2017

1415 - 59%, ocjena 6

1637 - 57%, ocjena 7

1680 - 52%, ocjena 8

1681 - 48%, ocjena 6

1675 - 36%, ocjena 7

1738 - 34%, ocjena 5

1674 - 32%, ocjena 7

1511 - 32%, ocjena 5

1647 - 30%, ocjena 5

1582 - 27%, ocjena 5