Slobodna mjesta za upis u prvu godinu prvog ciklusa akademskog studija školske 2017/18. godine

Napisao: Budimir Kovačević
26.07.2017

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OGLAŠAVA SLOBODNA MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA AKADEMSKOG STUDIJA ŠKOLSKE 2017/18. GODINE (DRUGI UPISNI ROK)

 

Slobodna mjesta
  Naziv studijskog programa Na teret budžeta Sufinnsiranje Strani državljani
1. Automatika i elektronika 17 12 2
2. Elektroenergetika 14 12 2
3. Računarstvo i informatika 5 7 2
Ukupno 36 31 6
Ukupno ETF 73

 

  • Prijavljivanje kandidata počinje 28. avgusta 2017. godine svaki dan od 8:30 do 14:30, a završava 1. septembra 2017. godine;
  • Prijave se podnose predajom dokumenata na šalteru Studentske službe ili preporučenom pošiljkom na adresu fakulteta;
  • Polaganje kvalifikacionog ispita obaviće se 4. septembra 2017. godine u 9:00 časova;
  • Objavljivanje rezultata konkursa 4. septembra 2017. godine do 14:00 časova;
  • Upis primljenih kandidata obaviće se od 11. do 15. septembra 2017. godine, u vremenu od 8:30 do 14:30 časova.

 

Zbirka riješenih zadataka iz matematike za prijemni ispit

Zadaci sa kvalifikacionog ispita iz perioda 2010-2016. godine