Konkurs za posao u firmi KV-Team d.o.o. Sarajevo

Napisao: Budimir Kovačević
04.08.2017

KV Team d.o.o.o Sarajevo
u saradnji sa
IBEKO Power AB, Stochholm, Sweden

raspisuje konkurse za sledeća radna mjesta:

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike za rad u odjeljenju "Support & Sales"1 izvršilac

2. Software Engineer, 2 izvršioca

Detalji konkursa u dokumentima u prilogu.